Protest w sprawie Kongresu Czystego Powietrza

Data publikacji: 16 lutego, 2022Kategoria: Artykuły, Newsy

Szanowni Państwo,

w dniach 17–18 lutego 2022 w Warszawie odbędzie się V Kongres Czystego Powietrza. Organizatorami Kongresu są: Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Zarząd województwa mazowieckiego i  Mazowiecka Agencja Energetyczna.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanymi z branżą kominkową i zduńską oraz dbałością o poszanowanie środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego w duchu regulacji europejskich i z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii jakim jest drewno. W ubiegłym roku OSKP uczestniczyło aktywnie w konsultacjach oraz w pracach nad nowelizacją mazowieckiej uchwały antysmogowej.

Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę i zaprotestować przeciwko nadużyciom, które naszym zdaniem mają miejsce przy organizacji V Kongresu Czystego Powietrza. Udział w nim, w części dotyczącej spalania, biorą głównie podmioty zaakceptowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Narracja tych Kongresów jest jednoznaczna. Wykluczyć wszystko co się pali tj. węgiel (paliwo kopalne) i drewno (odnawialne źródło energii). Zapraszani są ludzie, którzy mają podobne do organizatorów poglądy. Kongres stał się narzędziem propagandowym promującym jedynie poglądy przeciwników biomasy, co świadczy o jego stronniczości. Uważamy, ze powinno być inaczej. Możliwość zabierania głosu i tworzenia paneli powinni mieć również zwolennicy biomasy i urządzeń na biomasę.
Nasza organizacja dostała możliwość „odpowiedzi na pytania w jednym panelu” ale nie mamy zezwolenia na wyrażenie naszego przekazu w choćby jednej wolnej wypowiedzi w formie prelekcji. W zestawieniu z informacją, że podczas wielu godzin 2-dniowego kongresu nie będzie innych wypowiedzi zgodnych z naszym przekazem (wszystkie znane nam organizacje promujące odnawialną biomasę zostały czynnie zablokowane) uznać to można jedynie za „listek figowy” i parodię poważnej debaty.

Uważamy, że Urząd Marszałkowski powinien umożliwić pełne i pełnoprawne uczestnictwo w Kongresie także takim organizacjom jak: Cech Zdunów Polskich, Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE, Polska Rada Pelletu, Krajowa Izba Kominiarska, Stowarzyszenie Kominy Polskie, Korporacja Kominiarzy Polskich, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy i Polskie Forum Klimatyczne, a nie tylko Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kominki i Piece. Uczestnictwo na równych zasadach z innymi podmiotami biorącymi udział. Uważamy, że w tym wypadku powinien być zachowany pluralizm. Odnosi się to właśnie do sytuacji Kongresu, gdzie dyskutować i przedstawiać swoje stanowisko mogą różne grupy a nie tylko jedna, reprezentująca dodatkowo dość skrajne poglądy. Uczestnicy Kongresu po wysłuchaniu różnych stron, mieli by szansę wyrobić sobie zdanie na temat poruszanych treści i sami zdecydować, co jest prawdą i jakie są słuszne rozwiązania. Jeżeli wysłuchają tylko jednej strony, nie będziemy mieli do czynienia z obiektywnym przedstawieniem i omówieniem tak istotnego tematu, jakim jest czyste powietrze i właściwe spalanie.

W tym roku organizatorzy kongresu umożliwili udział w formie „odpowiedzi na pytania w jednym panelu” tylko jednemu przedstawicielowi spośród WSZYSTKICH wymienionych wcześniej organizacji.

Niniejszym składamy na Państwa ręce protest przeciwko takiemu ograniczaniu dostępu do udziału w Kongresie Czystego Powietrza (pobierz: TOR – protest – OSKP).

Naszym zdaniem takie postępowanie organizatorów znacznie ogranicza radnym biorącym udział w kongresie możliwość rzeczywistej oceny sytuacji. Zarówno w zakresie stanu powietrza jak i w zakresie postępów prac nad uchwałą antysmogową. Radni podczas Kongresu zostaną osaczeni i przytłoczeni narracją organizatorów, dopuszczonych do udziału prelegentów i sponsorów. A wszystko to za publiczne pieniądze. Taka sytuacja jest w naszej ocenie niedopuszczalna.

Z wyrazami szacunku

Piotr Batura
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece