Historia

Geneza powstania

Pierwsze rozmowy odnośnie założenia Stowarzyszenia miały miejsce jesienią 2002r. Wówczas Panowie Witold Hawajski i Damian Skupniewicz, jako pierwsi podjęli rozważania nad potrzebą powołania organizacji, która między innymi wspierałaby działalność polskich firm związanych z rynkiem kominkowym. Idea ta bardzo szybko zyskała przychylność pozostałych przedstawicieli z branży.

Zaobserwowany wzrost zainteresowania wyrobami kominkowymi w Polsce, potwierdził słuszność stworzenia lobby, regulującego prawa i obowiązki producentów, dystrybutorów oraz usługodawców. Większość zainteresowanych dostrzegła potrzebę propagacji wiedzy o wyrobach i ich bezpiecznej eksploatacji, jak również organizacji szkoleń, których celem byłaby walka z amatorstwem i nieuczciwą konkurencją.

Do pierwszego spotkania grupy inicjacyjnej doszło w Poznaniu 23 stycznia 2003 roku. Rolę gospodarza pełnił Pan Janusz Soiński. Określono wówczas wstępne cele Zrzeszenia Kominkarzy i Zdunów Polskich (nazwa robocza) oraz kierunki działania. W spotkaniu uczestniczyli właściciele i przedstawiciele firm zajmujących się usługami, handlem, produkcją, importem i eksportem. Za podstawową kwestię uznano pozyskanie jak największej ilości zwolenników wśród firm prowadzących działalność gospodarczą, innych organizacji i stowarzyszeń o zbieżnych założeniach programowych.

Kolejne zjazdy

Drugi założycielski zjazd miał miejsce 21 lutego 2003r. w Łodzi. Tym razem, znacznie większe grono gościł Pan Włodzimierz Zawistowski. Podczas spotkania zadbano o reklamę Stowarzyszenia, zapraszając przedstawiciela prasy, Panią redaktor Agnieszkę Krysę. Ogólnie omówiono założenia do Statutu i warunki wstępowania nowych członków. Zajęto się również kwestią powołania instytucji Władz i Zarządu Stowarzyszenia.

Kolejne dwa spotkania odbyły się w Kielcach 5 i 21 marca 2003 roku. Miały one charakter roboczy, zwłaszcza pierwsze. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Panu Ryszardowi Szostakowi. W głównej mierze dzięki jego inicjatywie, do udziału w obradach zaproszono doradcę prawnego Pana Bogusława Ciesielskiego, który czuwał nad zgodnością przygotowywanych dokumentów od strony prawnej.

Zatem, opracowano wszystkie aspekty działalności Stowarzyszenia, pozostawało jedynie wcielić je w życie.

Przełom

Momentem przełomowym był zjazd wszystkich Członków w Sopocie 11 kwietnia 2003r. Wpierw odbyło się Zebranie Założycieli Stowarzyszenia, na którym uchwalono Statut “Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE” oraz wybrano Komitet Założycielski. Komitet Założycielski zaś, zobowiązał się do złożenia w Sądzie wniosku o zarejestrowanie “Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE” w Sopocie, stosownie do postanowień art. 12 Ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”. W celu wybrania władz Stowarzyszenia, zwołano I Walne Zgromadzenie. Prezesem Zarządu obrano Pana Ireneusza Bonarskiego. Następnie, na posiedzeniu Zarządu ustalono ścisłe Prezydium Zarządu Stowarzyszenia, w którego skład weszło 11 osób. Uchwalono również deklarację przystępowania nowych Członków oraz wzór logo Stowarzyszenia.

Z przyjemnością informujemy, iż istnienie “Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE” stało się faktem.

Członkowie założyciele

 1. Ireneusz Bonarski
 2. Jan Deręgowski
 3. Wojciech Dymnicki
 4. Witold Hawajski
 5. Lesław Kapral
 6. Aleksander Kmiecik
 7. Janusz Knobloch
 8. Piotr Konarski
 9. Marek Konecko
 10. Maciej Kornak
 11. Krzysztof Kurkowski
 12. Stefan Maciejewski
 13. Bogdan Madziewicz
 14. Grzegorz Marzec
 15. Henryk Marzec
 16. Robert Rayski
 17. Jerzy Rózga
 18. Damian Skupniewicz
 19. Krzysztof Smietana
 20. Janusz Soiński
 21. Ryszard Strzała
 22. Ryszard Szostak
 23. Marek Wiliński
 24. Włodzimierz Zawistowski
 25. Paweł Ziaja
Obecny zarząd

Honorowi członkowie

 1. Wojciech Dymnicki
 2. Witold Hawajski
 3. Aleksander Kmiecik
 4. Marian Kornak
 5. Bogdan Madziewicz
 6. Henryk Marzec
 7. Manfred Rokossa
 8. Jagoda Semków
 9. Janusz Soiński
 10. Weronika Wojnowska
Dołącz do stowarzyszenia