O nas

Stowarzyszenie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie zostało założone w 2003 roku i obecnie zrzesza około 100 podmiotów gospodarczych spośród producentów, importerów, sprzedawców i wykonawców działających na terenie całej Polski. Nasze cele to nie tylko reprezentowanie wspólnych interesów środowiska związanego z branżą kominkową i zduńską ale także działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Uważamy, że biomasa szczególnie w postaci: drewna opałowego, brykietu, peletu i zrębków , jest istotnym materiałem odnawialnym służącym w gospodarstwach domowych do produkcji energii cieplnej. Paliwo to możne być spalane w sposób spełniający wymagane normy emisji substancji szkodliwych dla dostępnych na polskim rynku urządzeń. Wiemy jak to robić, wiemy czego oczekiwać od producentów sprzedawanych i montowanych urządzeń grzewczych na opał stały. Wiemy co zrobić aby kominki i piece były urządzeniami ekonomicznymi i ekologicznymi – jest to wiedza producentów i wykonawców, poparta latami doświadczeń. Co najważniejsze, przez bezpośredni kontakt z użytkownikami możemy wpływać na wybór odpowiednich urządzeń, a następnie na właściwe ich eksploatowanie.

Pokazy 2020

Włączając się do Krajowego Programu Ochrony Powietrza proponujemy edukację społeczeństwa w zakresie:

  • prawidłowego spalania drewna w paleniskach już istniejących, co w sposób natychmiastowy zmniejszy emisje szkodliwych substancji;

  • nie spalania w paleniskach domowych odpadów powodujących negatywne skutki dla zdrowia i środowiska;

  • możliwości montażu elektrofiltrów ( o skuteczności nawet do 95 % w usuwaniu pyłów i cząstek stałych) na kominach w gospodarstwach domowych;

  • konieczności sprawdzania procesów spalania na podstawie pobranych próbek sadzy z komina przez specjalistyczne służby;
  • powierzania wykonania instalacji kominkowych i piecowych wyłącznie firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

KONKURS „ Najładniejsze realizacje kominków i pieców 2014-2015”

W trosce o interes narodowy i społeczny Państwo Polskie powinno ustalić dofinansowanie do urządzeń na paliwa stałe (drewno i jego pochodne), które spełniają dyrektywę EKODESIGN dotyczącą spalin i systemów usprawniających procesy spalania.

Drewno to nasze bogactwo narodowe, a ogrzewanie domostw drewnem nie tylko zabezpiecza interes najuboższych warstw społeczeństwa, ale również daje poczucie bezpieczeństwa, jest uzupełnieniem bilansu energetycznego, zapewnia tworzenie nowych miejsc pracy i sprzyja planowej gospodarce zasobami leśnymi. Ważne jest jednak, by drewno było właściwie wykorzystywane, a to może zapewnić jedynie długofalowo prowadzona edukacja przez dobrze przygotowane firmy mające bezpośredni kontakt z użytkownikami urządzeń grzewczych.

OSKP w 2014 roku rozpoczęło akcję „Ogrzewaj mądrze”, w której propaguje ideę czystego spalania drewna.