Walne Zgromadzenie OSKP

Data publikacji: 21 maja, 2021Kategoria: Newsy

W dniu 24.05.2021 r. o godz. 18:00 odbędzie się XXI Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Kominki i Piece”.

Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 15zzzr ustawy z dnia 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) odbędzie się w sposób zdalny w formie wideokonferencji (platforma Zoom).

W przypadku braku quorum w pierwszym wyznaczonym terminie, drugie Walne Zgromadzenie odbywa się w tym samym terminie, 30 minut później i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Prezes Zarządu
Piotr Batura