Geneza powstania

Pierwsze rozmowy odnośnie założenia Stowarzyszenia miały miejsce jesienią 2002r. Wówczas Panowie Witold Hawajski i Damian Skupniewicz, jako pierwsi podjęli rozważania nad potrzebą powołania organizacji, która między innymi wspierałaby działalność polskich firm związanych z rynkiem kominkowym. Idea ta bardzo szybko zyskała przychylność pozostałych przedstawicieli z branży.

Zaobserwowany wzrost zainteresowania wyrobami kominkowymi w Polsce, potwierdził słuszność stworzenia lobby, regulującego prawa i obowiązki producentów, dystrybutorów oraz usługodawców. Większość zainteresowanych dostrzegła potrzebę propagacji wiedzy o wyrobach i ich bezpiecznej eksploatacji, jak również organizacji szkoleń, których celem byłaby walka z amatorstwem i nieuczciwą konkurencją.

Do pierwszego spotkania grupy inicjacyjnej doszło w Poznaniu 23 stycznia 2003 roku. Rolę gospodarza pełnił Pan Janusz Soiński. Określono wówczas wstępne cele Zrzeszenia Kominkarzy i Zdunów Polskich (nazwa robocza) oraz kierunki działania. W spotkaniu uczestniczyli właściciele i przedstawiciele firm zajmujących się usługami, handlem, produkcją, importem i eksportem. Za podstawową kwestię uznano pozyskanie jak największej ilości zwolenników wśród firm prowadzących działalność gospodarczą, innych organizacji i stowarzyszeń o zbieżnych założeniach programowych.

Drugi założycielski zjazd miał miejsce 21 lutego 2003r. w Łodzi. Tym razem, znacznie większe grono gościł Pan Włodzimierz Zawistowski. Podczas spotkania zadbano o reklamę Stowarzyszenia, zapraszając przedstawiciela prasy, Panią redaktor Agnieszkę Krysę. Ogólnie omówiono założenia do Statutu i warunki wstępowania nowych członków. Zajęto się również kwestią powołania instytucji Władz i Zarządu Stowarzyszenia.

Kolejne dwa spotkania odbyły się w Kielcach 5 i 21 marca 2003 roku. Miały one charakter roboczy, zwłaszcza pierwsze. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Panu Ryszardowi Szostakowi. W głównej mierze dzięki jego inicjatywie, do udziału w obradach zaproszono doradcę prawnego Pana Bogusława Ciesielskiego, który czuwał nad zgodnością przygotowywanych dokumentów od strony prawnej.

Zatem, opracowano wszystkie aspekty działalności Stowarzyszenia, pozostawało jedynie wcielić je w życie.

Momentem przełomowym był zjazd wszystkich Członków w Sopocie 11 kwietnia 2003r. Wpierw odbyło się Zebranie Założycieli Stowarzyszenia, na którym uchwalono Statut "Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE" oraz wybrano Komitet Założycielski. Komitet Założycielski zaś, zobowiązał się do złożenia w Sądzie wniosku o zarejestrowanie "Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE" w Sopocie, stosownie do postanowień art. 12 Ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach". W celu wybrania władz Stowarzyszenia, zwołano I Walne Zgromadzenie. Prezesem Zarządu obrano Pana Ireneusza Bonarskiego. Następnie, na posiedzeniu Zarządu ustalono ścisłe Prezydium Zarządu Stowarzyszenia, w którego skład weszło 11 osób. Uchwalono również deklarację przystępowania nowych Członków oraz wzór logo Stowarzyszenia.

Z przyjemnością informujemy, iż istnienie "Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE" stało się faktem.

Należymy do:

Akcja "OGRZEWAJ MĄDRZE"

Ogrzewaj mądrze

Dokumenty

Chcesz zostać naszym członkiem?

Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Ten oraz inne dokumenty znajdziesz klikając w link poniżej:

Facebook FanPage