Zgłoś realizację do Płomienia Roku 2018 w kategorii

Firma Wykonawcza - Realizacja Roku

Zapraszamy wszystkich do przesyłania swoich realizacji.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie” zaprasza wszystkich aktywnych członków do przesyłanie swoich realizacji na Konkurs, wśród nadesłanych przez członków realizacji w tym roku kapituła Stowarzyszenia nagrodzi najciekawszą .


 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do 31 stycznia 2019roku w formie wypełnionego formularza w wersji elektronicznej (uwaga - każda realizacja wymaga osobno wypełnionego zgłoszenia) dostępnego na stronie:

http://ihz.pl/formularz-zgloszeniowy-realizacja-roku-2018/

 

Nagrody w linii producenckiej ufundowały do tej pory firmy: Spartherm, Kratki, Brunner, Kaflarnia Kafel-Kar, Promat OSKP Kominki Polskie, Cech Zdunów Polskich

 

 

Jak zgłosić realizację?

•                     Wyślij dokładny opis (z informacją o użytych materiałach, producencie i modelu paleniska, kafli itp.) oraz zdjęcia kominków, pieców, kuchni, grilli zrealizowanych w roku 2018;

•                     Zdjęcia można zrobić aparatem lub telefonem komórkowym (jakość nie jest dla nas najważniejsza);

•                     Każda firma może zgłosić maksymalnie trzy realizacje;

•                     Realizacje z lat wcześniejszych nie będą uwzględniane.

 

 

UWAGA!!!

NAGRODA SPECJALNA- 500zł- TYLKO DLA CZŁONKÓW OSKP

 

Kapituła Ogólnopolskiego Stowarzyszenia” Kominki Polskie” przyzna własną nagrodę

tylko dla aktywnych członków Stowarzyszenia z uregulowana składką członkowską spośród realizacji zgłoszonych do nagrody Płomień Roku 2018.

Nagroda będzie przyznana niezależnie od nagrody głównej.

Ważne by w formularzu przy firmie dodawać koniecznie informację, że firma jest członkiem OSKP.

Nagroda będzie wręczona podczas XIX Walnego Zjazdu OSKP 2019.