W dniu 23 czerwca bieżącego roku w Nałęczowie odbyła się uroczysta Gala

wręczenia nagród Płomień Roku 2016. Galę poprzedziło III Forum

Producentów i Dystrybutorów, które zorganizował Świat Kominków wraz z

Ogólnopolskim Stowarzyszeniem "Kominki Polskie".

 

Podczas forum omówione zostały działania i analiza uchwał antysmogowych

w Małopolsce, na Śląsku, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Swoim

doświadczeniem na tem temat z resztą uczestników podzielili się: Jacek

Ręka, Jarosław Kokoszka oraz Mariusz Godzic. W następnej części mec.

Paweł Kuglarz opowiedział dlaczego warto "umierać" za Kraków i

podsumował dotychczasowe działania, w tym skargę w NSA na "uchwałę

krakowską". Omówione zostały również zagrożenia wynikające z braku

działań branży przy powstawaniu uchwał antysmogowych i działania OSKP.

Kolejna część spotkania to debata na temat: Czy możemy czekać i liczyć

na szczęśliwy los? Konkuzja po rozmowie nasunęła się sama i uczestnicy

zrozumieli, aby branża pozostała i rozwijała się potrzebne są wspólne

działania wszystkich polskich producentów i importerów.

 

Po obiedzie i czasie wolnym rozpoczęła się uroczysta Gala, którą

zainicjował koncert kwartetu smyczkowego, a następnie miejsce miało

przemówienie prof. Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu

Europejskiego.

 

Głównym punktem Gali było oczywiście rozdanie nagród Płomień Roku 2016,

które dostarczyło wielu emocji uczestnikom, ale przede wszystkim

nagrodzonym.

Galę zakończyła kolacja i świętowanie przy utworach puszczanych przez

DJ-a.

 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.