Zgodnie ze statutem odbył się w dniu 09.06.2017 w Wrocławiu Walny Zjazd.
Oprócz rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, odbyła się także konferencja poświęcona, 
emisji spalin, ekoprojekcie i ustawie antysmogowej.

Walny zjazd przyjął wniosek o utworzenie regionalnego oddziału OSKP obejmującego woj. Dolnośląskie i Opolskie,
a  którego przewodniczącym został Jarosław Kokoszka.