Konferencja  „Małopolska uchwała antysmogowa a branża kominkowa

po 1 lipca 2017r.”

 

 

W dniu 30 marca 2017 r. w Krakowie w  hotelu Novotel odbyła się konferencja

„Małopolska uchwała antysmogowa a branża kominkowa po 1 lipca 2017r.”

zorganizowana przez Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki Polskie”

pod patronatem honorowym Jacka Krupy–Marszałka Województwa Małopolskiego

przy udziale przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, pracowników naukowych i przedstawicieli producentów kominków.

 

Około 12 procent małopolskich domów ma kominki. Są nie tylko ozdobą domów, ale także często służą do dogrzewania mieszkań. Wytwarza je wiele firm, wielu przedsiębiorców żyje z ich dostarczania i montowania. Jaki wpływ małopolska uchwała antysmogowa będzie miała na branżę kominkową po 1 lipca 2017 roku? Co powinni wiedzieć producenci i sprzedawcy, a jakimi dokumentami muszą dysponować klienci, by być pewnymi, że ich „ogrzewacz pomieszczeń” spełnia odpowiednie normy? Kiedy przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski zaczną obowiązywać?

Na  te wszystkie pytania i wiele innych odpowiadali podczas konferencji, która miała charakter otwartej debaty zaproszeni goście:
 

Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

Piotr Łyczko – Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

Robert Wojtowicz – Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy;

Henryk Sekuła – Dyrektor Centrum Kominkowego Spartherm;

Paweł Knapik – Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek – Środowisko – Ekonomia;

Paweł Węgrzyn – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki Polskie".

 

Współorganizatorem debaty była Gazeta Krakowska, która wspólnie z OSKP przygotowała na konferencję dodatek tematyczny „Kominkowe abecadło”. Dodatek był dołączony do wydania Gazety Krakowskiej oraz Dziennika Polskiego. W dodatku można było przeczytać m. in. artykuły "Cała prawda o mokrym drewnie" i "Jak wyczyścić szybę w kominku?". Eksperci tłumaczyli również, jak palić, by piec nie stał się "kopciuchem".

 

W dyskusji podczas debaty licznie wzięli udział przedstawiciele producentów, dystrybutorów

i  firm kominkowych z całej Polski, a także przedstawiciele organizacji proekologicznych, osoby  zainteresowane tematem oraz media.

 

Omawiano także działania jakie należy podjąć, aby kolejne decyzje były podejmowane w oparciu o jak najszerszy zakres wiedzy, aktualne badania z różnych, niezależnych źródeł oraz konsultacje społeczne. Jest to temat ważny nie tylko dla Małopolski, gdyż kolejne województwa już pracują nad podobnymi przepisami.

 

Uchwała antysmogowa dla Małopolski wchodzi w życie 1 lipca 2017 roku. Wtedy zacznie obowiązywać zakaz palenia w kominkach  mokrym drewnem o wilgotności przekraczającej 20 procent (odpowiednie przygotowanie i spalanie w sposób prawidłowy, pozwoli na wykorzystanie całej energii, jaką można z drewna uzyskać).

 

Od 1 lipca wszystkie nowo instalowane i po raz pierwszy uruchamiane kominki muszą spełniać unijne normy Ekoprojektu.  Od 2023 roku zamontowane kominki o sprawności cieplnej poniżej 80 procent będą musiały zostać wyposażone w specjalne urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu Ekoprojektu, np. elektrofiltry. Jednak najważniejszym założeniem uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania nowych źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń.
Wejście w życie uchwały nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji dla tych, którzy korzystają już z kominka. Na wymianę opalanych drewnem kominków, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych - będzie 6 lat, co oznacza, że trzeba je wymienić do końca 2022 roku.

Na terenie województwa mogą być  przeprowadzane kontrole, może jej dokonać wójt, burmistrz lub prezydent poprzez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub straży gminnych. Jeżeli stwierdzą, że ktoś nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, to mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie grzywną, a ta może wynieść nawet 5 tys. zł. Takie same uprawnienia ma też policja oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Właściciel kominka powinien okazać dokumenty potwierdzające, że jego ogrzewacz spełnia wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia - oczywiście pod warunkiem, że są w niej te dane - lub wyniki badań emisji z kominka. Od 2020 roku wszystkie instrukcje, będą musiały zawierać informacje o wynikach badań emisji zanieczyszczeń.
Wykaz ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu dostępny jest na stronie: www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/