Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE
serdecznie zaprasza wszystkie firmy związane z branżą kominkową:
wykonawców, sklepy, hurtownie, producentów i projektantów na konferencję pn.:
 
 MAŁOPOLSKA UCHWAŁA ANTYSMOGOWA A BRANŻA KOMINKOWA PO 1 LIPCA 2017
 
Patronat Honorowy:
 Jacek Krupa–Marszałek Województwa Małopolskiego
 
 Data konferencji: 30 marzec 2017r.
 
 9.30 –10.00 Rejestracja gości
 10.00 –10.05 Powitanie
 10.05 –12.00 Otwarta Debata , przy udziale przedstawicieli Urzędu
 Marszałkowskiego, pracowników naukowych, przedstawicieli producentów
 oraz uczestników konferencji
 12.00 –14.00 Segment Producentów,prezentacje urządzeń spełniających
 wymagania ekoprojektu
 14.00 –14.30 Podsumowanie spotkania oraz dyskusja uczestników
 
 Miejsce konferencji:
 
 Hotel NOVOTEL Kraków, ul. Armii Krajowej 11
 
 Współorganizator debaty - Gazeta Krakowska Partnerzy Konferencji -
 wydawnictwa branżowe - Kominek oraz Śwat Kominków.